Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Slopné

Historicky je vznik obce datován do počátku 13.století. První doložená písemná zmínka se nachází v archivech arcibiskupství olomouckého v zakládací listině cisterciáckého kláštera ve Vizovicích již 20.srpna roku 1261. Později byla v majetku panství broumovského. V sedmdesátých letech minulého století byla obec sloučena do integrovaného svazku obcí s obcemi Sehradice, Dolní Lhota a Horní Lhota. Po převratu v roce 1990 získala obec znovu plnou samostatnost na základě rozhodnutí občanů obce. V roce 2001 byly obci Slopné při příležitosti oslav 740. výročí první písemné zmínky o obci uděleny parlamentem ČR symboly obce znak a prapor. Znak obce má zelený, žlutě olemovaný podklad a jeho hlavním motivem je pes nesoucí chleba, jako symbol patrona slopenského kostela sv.Rocha. V levém horním volném poli je klas jako symbol převládající činnosti obyvatel, zemědělství. V posledních letech však tento druh obživy obyvatel obce ustupuje stále více do pozadí před činností průmyslovou. Rozloha obce je 965,832 ha, z toho 384,732 ha je zemědělská půda, 527,926 lesní pozemky, vodní plocha 3,121ha, zastavěná plocha 11,42ha a ostatní plocha (komunikace, manipulační plocha) 38,636ha. Celkově má obec 199 popisných čísel, ve kterých žije 577 obyvatel s trvalým pobytem. Již od počátku osmdesátých let minulého století má počet obyvatel obce klesající tendenci,která se však v poslední době zpomaluje. Nejvyšší známý počet obyvatel byl v padesátých letech minulého století a to 735 trvale přihlášených obyvatel obce.

slopne_kostel.jpg